Program

II edycja

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia odbył się w dniach 18–20 października 2023 w formule stacjonarnej w Katowicach

18 października

Spotkania Wspólnot Uczących Się

19 października

Wyzwania kształcenia uniwersyteckiego w zmieniającej się rzeczywistości. 

Uroczyste otwarcie II edycji Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

20 października

Edukacja Dla Pokoju – Doświadczenia Międzynarodowe

System rejestracji na poszczególne wydarzenia:

Zapraszamy do kontaktu

Biuro organizacyjne Kongresu ICEQ:
e-mail: kontakt@iceq.pl

Dyrektor Organizacyjna Kongresu ICEQ
mgr Magdalena Stryja
magdalena.stryja@us.edu.pl
tel. 32 359 16 55 | kom. 507 096 756
e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

Dyrektorka ds. Promocji Kongresu ICEQ
mgr Ewelina Sporysz
tel. 32 359 13 21 | kom. 781 820 084
e-mail: ewelina.sporysz@us.edu.pl

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 359 2349 (w godz. 8:00 – 15:00)

Organizatorzy