Program: Dzień III

II edycja

20 października - Edukacja Dla Pokoju – Doświadczenia Międzynarodowe

Lokalizacje:

 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
 • Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

9:00 – 10:30

 

 • godz. 9:00 – 10:30
 • sala B0.39, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości zagranicznych
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • panel dyskusyjny prowadzony w języku angielskim

 

Uczestnicy panelu:
Aluda Goglichidze (Caucasus University, Gruzja)
Edward Skubisz (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Anne Frank, Polska, Niderlandy)
Sabina Pawlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Moderator: Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

 • godz. 9:00 – 10:30
 • sala B0.38, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • panel dyskusyjny
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Uczestnicy panelu:
Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tomasz Bradecki (Politechnika Śląska)
Przemysław Grzonka ( Uniwersytet Śląski)
Agata Maćków-Wojciechowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Piotr Romaniuk (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Moderator: Edyta Lachowicz-Santos (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

10:30 – 11:30

 

 • godz. 10:30 – 11:30
 • sala B1.28, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku angielskim
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadząca: Teresa Pozo-Rico (University of Alicante, Spain)

Warsztaty zostały pomyślane jako fascynująca podróż edukacyjna. Ich celem jest zgłębienie innowacyjnych metod dydaktycznych, które wykraczają daleko poza te konwencjonalne, umożliwiając uczestnikom warsztatów uwolnienie całego swojego potencjału dydaktycznego. Warsztaty pomogą uczestnikom wzmocnić ich społeczno-emocjonalne kompetencje, wyposażając ich jednocześnie w pewność siebie i odporność, które są niezbędne do tego, aby dobrze sobie radzić w dynamicznym świecie edukacji akademickiej. Warto wziąć w nich udział, aby odkryć nowe drogi do wiedzy i osobistego rozwoju, co jest istotne w pracy uniwersyteckiej.

 • godz. 10:30 – 11:30
 • sala B1.29, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku angielskim
 • WYMAGANA REJESTRACJA ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

 

Prowadzący: Petr Šimon (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Republika Czeska)

Warsztaty dotyczyć będą następujących kwestii: relacje władzy w akademii; formy i konsekwencje asymetrii władzy w akademii; rola i odpowiedzialność instytucji za stworzenie przyjaznego, pozbawionego cech dyskryminacji otoczenia dla pracy i nauki; włączenie zagadnień związanych z równością i różnorodnością do badań i programów nauczania.

 • godz. 10:30 – 11:30
 • sala B0.38, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku angielskim
 • WYMAGANA REJESTRACJA ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

 

Prowadzący: Aluda Goglichidze (Caucasus University, Gruzja)

Warsztaty dotyczyć będą następujących kwestii: europejska współpraca w zakresie edukacji pokojowej; akademicka platforma współpracy między Kaukazem a Europą; zaangażowanie europejskich ekspertów w badania nad edukacją pokojową; wspólne projekty naukowe i publikacyjne; promowanie strategii nauczania dla pokoju opartego na faktach i uwzględniającego kontekst lokalny.

11:00 – 13:00

 • godz. 11:00 – 13:00
 • sala B0.39, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne

 

Wydarzenie zamknięte, skierowane jest do pracowników administracyjnych zaangażowanych w sprawy dydaktyki akademickiej. Warsztatowa forma spotkania ma zachęcać do wyrażania opinii, zgłaszania pomysłów oraz dyskusji o bieżących wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami publicznymi. Szczegółowa agenda spotkania będzie przesłana do osób zaproszonych do udziału w spotkaniu.

11:30 – 13:00

 • godz. 11:30 – 13:00
 • sala B0.38, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • panel dyskusyjny
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Prowadzący: dr Krystyna Mitręga-Niestrój (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), mgr Edyta Lachowicz-Santos (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Jak definiować i mierzyć kompetencje absolwentów, by miały istotny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Perspektywa standardów akredytacji międzynarodowych i ewaluacji MEiN.

Grupa docelowa: głównie osoby zaangażowane w procesy akredytacji międzynarodowych, pracownicy działów jakości, pełnomocnicy ds. jakości (otwarte dla wszystkich pracowników uczelni tworzących Konsorcjum).

11:00 – 18:00

 

 • 11:00 – 18:00
 • Sala Kinowa (Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice)
 • debata/panel dyskusyjny/warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • limit sali – 106 miejsc, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością

12:00-13:00

 

 • godz. 12:00 – 13:00
 • sala B1.28, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku polskim
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadząca: Joanna Maszybrocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się ogólnodostępnym narzędziom opartym na sztucznej inteligencji. Zaprezentujemy praktyczne przykłady ilustrujące, w jaki sposób mogą one wspomagać proces tworzenia materiałów dydaktycznych, obejmując tworzenie m.in. sylabusów. Głównym celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom oceny potencjału narzędzi AI w tworzeniu materiałów dydaktycznych oraz analizę korzyści i ograniczeń związanych z ich wykorzystaniem. Mamy nadzieję, że warsztaty stanowić będą inspirację do rozpoczęcia dyskusji na temat roli sztucznej inteligencji w edukacji.

 • godz. 12:00 – 13:00
 • sala A3.17, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku polskim
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadząca: Agnieszka Nęcka-Czapska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Celem warsztatów jest prezentacja „Narzędziownika” powstałego w ramach projektu ELEPHANT: E-learning prospects for humanities realizowanego przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Kazimiero Simonaviciaus Universitetas (Litwa), Presovska Univerzita v Presove (Słowacja), Universita Degli Studi di Salerno (Włochy), Zapadoceska Univerzita v Plznie (Republika Czeska). „Narzędziownik” stanowi zbiór praktycznych, sprawdzonych, zgodnych z zasadami nowoczesnej dydaktyki rozwiązań edukacyjnych, które mogą ułatwiać prowadzenie zajęć zdalnych nauczycielom akademickim, pomagając rozwiązać często pojawiające się problemy (jak choćby niechęć studentów do korzystania z kamer, problemy z weryfikacją efektów uczenia się w formule zdalnej itp.).

14:00 – 15:00

 

 • Prezentacja programu połączona ze spotkaniem informacyjnym na temat zasad aplikowania
 • godz. 14:00 – 15:00
 • sala B0.38, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku polskim
 • WYMAGANA REJESTRACJA ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

 

Prowadzący: Michał Skowroński (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

15:00 – 16:00

 • Prezentacja programu połączona ze spotkaniem informacyjnym na temat zasad aplikowania
 • godz. 15:00 – 16:00
 • sala B1.28, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego,  ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • warsztaty prowadzone w języku polskim
 • WYMAGANA REJESTRACJA ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

 

Prowadząca: Ewelina Górecka (Polska Fundacja im. Roberta Schumana)

Wydarzenia całodzienne

 

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • sesje posterowe
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

Na posterach zaprezentowane zostaną wyniki projektów prowadzonych przez uczelnie Konsorcjum we współpracy z partnerami zagranicznymi. Część rezultatów ma charakter praktyczny, są to – opublikowane w otwartym dostępie – różnego rodzaju narzędziowniki i materiały dydaktyczne gotowe do wykorzystania w dydaktyce akademickiej. Rezultatem badań prowadzonych przez zespoły projektowe są też różnego rodzaju raporty i rekomendacje dotyczących różnorodnych aspektów współczesnej dydaktyki akademickiej. Prezentacja sieci współpracujących w ramach poszczególnych projektów może być okazją do nawiązania kontaktów z nowymi partnerami zagranicznymi.

Organizatorzy