Program

I edycja

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia w dniach 16–18 listopada 2022 roku odbywa się w formule hybrydowej – stacjonarnie w Katowicach oraz online.

Poszczególne dni poświęcone zostaną innym aspektom jakości kształcenia.

16 listopada

Wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, w tym w zakresie weryfikacji efektów uczenia się, nowoczesne metody dydaktyczne, indywidualizacja kształcenia, systemy zapewniania jakości kształcenia, działania projakościowe, dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia, problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

17 listopada

Akredytacje jako kluczowy mechanizm narzędziowy, mechanizmy monitorowania i instytucji aktualnych działań polskiej Akredytacji oraz innych instytucji kredytowych, specyfika akredytacji zwyczajowej tradycji mechanizmu, np. , akredytacje w kontekście rankingów.

18 listopada

Międzynarodowe aspekty jakości kształcenia, międzynarodowe akredytacje, unifikacje programów kształcenia na płaszczyźnie wspólnoty europejskiej, partnerzy zagraniczni a jakość kształcenia. Przewidziane są także prezentacje wypracowanych rezultatów intelektualnych w ramach konsorcjów międzynarodowych, np. projektów realizowanych w ramach programów: Erasmus+, NAWA, EOG czy też Funduszy Wyszehradzkich.

System rejestracji na poszczególne wydarzenia:

Zapraszamy do kontaktu

Biuro organizacyjne Kongresu ICEQ:
e-mail: kontakt@iceq.pl

Dyrektor Organizacyjna Kongresu ICEQ
mgr Magdalena Stryja
magdalena.stryja@us.edu.pl
tel. 32 359 16 55 | kom. 507 096 756
e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

Dyrektorka ds. Promocji Kongresu ICEQ
mgr Ewelina Sporysz
tel. 32 359 13 21 | kom. 781 820 084
e-mail: ewelina.sporysz@us.edu.pl

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 359 2349 (w godz. 8:00 – 15:00)

Organizatorzy