Program: Dzień I

II edycja

18 października - Spotkania Wspólnot Uczących Się

Lokalizacje:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ),
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AM),
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP),
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF),
 • Politechnika Śląska (PŚl),
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM),
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE).

9:00 – 10:30

 

 • godz. 9:00 – 10:30 
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne
 • godz. 9:00 – 10:30
 • Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne
 • 9:00 – 10:30
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice – Ligota Aula-A3, ul. Medyków 18 40-752 Katowice
 • panel dyskusyjny
 • wewnętrzne (Podzespoły ds. Jakości Kształcenia)
 • 9:00 – 10:30
 • sala B0.22-B0.23, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadzący: dr Rafał Prabucki

Cele szkolenia:

Zrozumienie podstaw działania modelu języka GPT.

Poznanie zastosowań Chat GPT w dziedzinach sztuki i twórczości.

Wypracowanie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzia w procesie twórczym.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do modelu GPT:

 • Historia i ewolucja modeli języka.
 • Podstawy funkcjonowania modelu GPT.
 • Zastosowania w literaturze:

Generowanie opowiadań, poematów i dialogów.

Pomysły na rozpoczęcie pisania.

Korekta i edycja tekstu z pomocą Chat GPT.

Zastosowania w sztukach wizualnych:

 • Inspiracje i koncepcje dla artystów grafików.
 • Generowanie opisów do dzieł sztuki.
 • Muzyka i kompozycja:

Wprowadzenie do generowania tekstów piosenek.

Pomysły na koncepty muzyczne.

Film i animacja:

 • Tworzenie scenariuszy i dialogów z Chat GPT.
 • Generowanie pomysłów na postacie i fabuły.
 • Inne zastosowania w sztuce:

Praktyczne warsztaty:

Ćwiczenia z Chat GPT.

 • Indywidualne projekty uczestników z wykorzystaniem narzędzia.

Dyskusja i pytania:

 • Wady i zalety korzystania z Chat GPT w procesie twórczym.
 • Etyczne aspekty korzystania z AI w sztuce.
 • Otwarte forum dla uczestników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia będą potrafili efektywnie wykorzystać Chat GPT w swojej pracy twórczej, zyskując nowe narzędzia do generowania pomysłów, tworzenia i edycji. Dodatkowo, zdobędą wiedzę na temat możliwości i ograniczeń technologii AI w kontekście sztuki oraz będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi uczestnikami.

Zapraszamy do udziału wszystkich artystów, twórców i pasjonatów technologii, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty i odkryć nowe sposoby wyrażania siebie!

10:00 – 12:00

 

 • godz. 10:00 – 12:00
 • aula im. K. Lepszego, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • wewnętrzne

 

Tematyka pierwszego bloku warsztatowego podzielona jest na trzy grupy zagadnień, odnoszących się do problematyki indywidualizacji kształcenia w uczelni wyższej. W grupie prezentowanych treści zaplanowano omówienia i prezentacje:
• głównych aspektów idei personalizacji/indywidualizacji kształcenia w świetle nowych programów i polityk kształcenia w uczelniach wyższych: wyzwania i szanse oraz koncepcje wdrażania;
• praktycznych aspektów realizacji idei indywidualizacji kształcenia na podstawie prezentacji efektów projektu „Uczelnie przyszłości”, opracowanego przez NCBR wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach jako nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia.
• praktycznych form realizacji idei indywidualizacji kształcenia w Uniwersytecie Śląskim realizowanego w formach:
– programu Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych;
– koncepcji kształcenia w ramach Kolegium Dydaktyki Ogólnouniwersyteckiej.

10:45 – 12:15

 

 • 10:45 – 12:15
 • sala B0.22-B0.23, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadzący: dr Rafał Prabucki

Cele szkolenia:

Zrozumienie, jak działają modele językowe typu GPT.

Poznanie możliwości i ograniczeń Chat GPT w kontekście akademickim.

Nabycie umiejętności wykorzystywania Chat GPT w procesie tworzenia prac pisemnych.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do Chat GPT:

 • Co to jest model GPT?
 • Jakie są zastosowania Chat GPT poza środowiskiem akademickim?

Zastosowanie Chat GPT w procesie badawczym:

 • Generowanie hipotez i pomysłów na tematy.
 • Wykorzystanie GPT do przeszukiwania literatury i źródeł.

Wsparcie w pisaniu:

 • Używanie Chat GPT do tworzenia struktury pracy.
 • Generowanie treści, edycja i korekta z pomocą GPT.
 • Etyka i integralność akademicka:

Jak unikać plagiatu przy korzystaniu z Chat GPT?

 • Ograniczenia i wyzwania związane z używaniem AI w pisaniu.

Wyzwania i pułapki:

 • Czy możemy ufać wszystkiemu, co Chat GPT generuje?
 • Zrozumienie, jak dostrzegać błędy i nieścisłości w generowanych treściach.

Praktyczne warsztaty:

 • Interaktywne ćwiczenia z Chat GPT.
 • Symulacja procesu pisania pracy z pomocą GPT.

Dyskusja i pytania:

 • Jakie są dalsze możliwości rozwoju i zastosowania Chat GPT w środowisku akademickim?
 • Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń uczestników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzyści i ograniczeń wynikających z korzystania z Chat GPT w kontekście akademickim. Nauczą się, jak skutecznie i etycznie wykorzystywać tę technologię w procesie tworzenia prac pisemnych, zyskując jednocześnie narzędzie do usprawnienia swojej pracy badawczej.

Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów, wykładowców oraz wszystkich, którzy chcą wzbogacić swój proces pisania o nowoczesne narzędzia!

11:00 – 14:00

 

 • godz. 11.00 – 14:00
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Śląska ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • prezentacja kół naukowych
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

11:00 -12:30

 • godz. 11:00 – 12:30
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Śląska ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • prezentacja
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 

11:00 – 15:00

 

 • 11:00 – 15:00
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 8b 40-752 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
 • 11:00 – 15:00
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 8b 40-752 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

 • 11:00 – 15:00
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 8b 40-752 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
 • 11:00 – 15:00
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Medyków 8b 40-752 Katowice
 • warsztaty
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

12:30 – 14:00

 

 • 12:30 – 14:00
 • sala B0.22-B0.23, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA (brak wolnych miejsc)

 

Prowadzący: dr Rafał Prabucki

Cele szkolenia:

 • Poznanie potencjału gier i narzędzi cyfrowych w kontekście edukacji akademickiej.
 • Wypracowanie umiejętności integracji technologii z procesem nauczania i badawczym.
 • Zrozumienie wyzwań i korzyści zastosowania gier w akademii.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do cyfrowej rewolucji w edukacji:

 • Krótka historia edukacji cyfrowej.
 • Trendy w nowoczesnych technologiach edukacyjnych.

Gry edukacyjne w akademii:

 • Korzyści pedagogiczne gier.
 • Przykłady udanych gier edukacyjnych w nauczaniu wyższym.
 • Integracja gier z tradycyjnymi metodami nauczania.

Narzędzia cyfrowe wspomagające proces nauczania:

 • Platformy e-learningowe.
 • Narzędzia do współpracy i pracy grupowej.
 • Aplikacje do organizacji pracy i zarządzania czasem.

Gry w badaniach akademickich:

 • Zastosowanie gier w badaniach.
 • Symulacje i wirtualne laboratoria.

Wyzwania i ograniczenia:

 • Kwestie etyczne i dostępu do technologii.
 • Jak zapewnić jakość edukacji w środowisku cyfrowym.

Warsztaty praktyczne:

 • Znajdowanie odpowiednich gier i narzędzi dla konkretnych potrzeb dydaktycznych.
 • Tworzenie prostych gier edukacyjnych z użyciem dostępnych narzędzi.

Dyskusja i pytania:

 • Jak przyszłość kształtować się będzie w obszarze gier w edukacji akademickiej?
 • Udostępnianie doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy zrozumieją, jak wykorzystać potencjał gier i narzędzi cyfrowych w pracy akademickiej, zarówno w procesie dydaktycznym, jak i badawczym. Zdobędą konkretne umiejętności praktyczne oraz poznają innowacyjne metody nauczania, które mogą wzbogacić ich podejście do edukacji.

Zapraszamy do udziału wykładowców, badaczy oraz wszystkich zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji akademickiej!

 • godz. 12:30 – 14:00
 • aula im. K. Lepszego, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • panel dyskusyjny
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

Kampania „Świadomy UŚ. Zrozumienie”. W ramach projektu Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą.

W ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia odbędzie się kampania uświadamiająca „Świadomy UŚ. Zrozumienie”. 

Wystąpią:

 • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ, Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta
 • dr Dagna Kocur, Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu
 • dr Magdalena Bolek-Kochanowska, psychoterapeutka
 • dr Sabina Pawlik, Wydziałowy Koordynator ds. dostępności w zakresie merytorycznym na WNS
 • dr Marlena Drapalska – Gochowicz, pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta
 • dr Marek Suska, pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta

 

Projekt „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

13:30 – 15:00

 • 13:30 – 15:00
 • Sala Senatu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72A, Katowice 
 • panel dyskusyjny
 • wewnętrzne
 • 13:30 – 15:00
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne

14:15 – 15:00

 

 • godz. 14:15 – 15:00
 • sala B0.22-B0.23, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • spotkanie
 • wewnętrzne
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Prowadząca: dr Marta Mamet-Michalkiewicz, Koordynatorka Centrum Dydaktyki

Na spotkanie zapraszamy współpracowników Centrum Dydaktyki oraz wszystkie osoby zainteresowane współpracą z naszym Centrum. Celem spotkania jest integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z dydaktyką. Wydarzenie ma mieć charakter (nie)formalnego forum służącego wzajemnej wymianie doświadczeń i określeniem potrzeb środowiska akademickiego w zakresie wsparcia dydaktyki akademickiej.

Celem spotkania będzie również podsumowanie działalności Centrum Dydaktyki w roku akademickim 2022/2023, zarysowanie planu na najbliższy rok akademicki oraz wręczenie podziękowań trenerkom i trenerom, którzy realizowali szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek akademickich.

15:15 – 16:45

 

 • 15:15 – 16:45
 • sala B0.21, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Prowadząca: Anna Szczepaniec

W ramach tego punktu programu uczestnicy zostaną wprowadzeni do narzędzia ElevenLabs oraz otrzymają kurs obsługi tego programu. Szkolenie dostarczy praktycznych informacji dotyczących wykorzystania modeli językowych AI w różnych dziedzinach oraz ich zastosowania w środowisku akademickim. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technologią klonowania głosu oraz dowiedzą się, jak dostosować modele językowe do różnych języków. Szkolenie umożliwi uczestnikom aktywne przetestowanie narzędzia i zdobycie praktycznego doświadczenia w jego wykorzystaniu.

 • 15:15 – 16:45
 • sala B0.22-B0.23, Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim, ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
 • warsztaty
 • REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

Prowadząca: dr Mariola Sułkowska-Janowska, prof. UŚ

Jednym z kluczowych założeń programowania uniwersalnego jest aktywne włączenie Studentek/Studentów w proces uczenia się. Teoretycznie, urzeczywistnienie tego założenia powinno zapewnić sukces i przynieść satysfakcję obu stronom procesu dydaktycznego. W praktyce jednak, w obliczu malejącej motywacji i znikomej aktywności Studentek/Studentów, stanowi coraz bardziej karkołomne wyzwanie. Wyjątkowo skutecznym remedium okazuje się wprowadzenie do procesu dydaktycznego elementów grywalizacji, które zapewnić mają – jak podczas dobrej, wciągającej gry – stan maksymalnego zaangażowania (stan flow). Punkty, rankingi, poziomy, epickość, odgrywanie ról, mapowanie etc. – to tylko niektóre narzędzia pomagające osiągnąć „dydaktyczną immersję”.

18:00 – 20:00

 

 • 18:00 – 20:00
 • Aula im. Bolesława Szabelskiego
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu

 

PROGRAM KONCERTU

 

Wydarzenia całodzienne

 • 9:00-16:00
 • Akademii Sztuk Pięknych, ul. Koszarowa 19, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00
 • Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 50 (Sala Kinowa), 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • liczba miejsc ograniczona
 • 9:00-16:00
 • Akademii Sztuk Pięknych, ul. Koszarowa 19, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice
 • otwarte dla wszystkich uczestników Kongresu
 • szczegółowy harmonogram został opublikowany na stronie www.asp.katowice.pl
 • liczba miejsc ograniczona

Zobacz program pozostałych dni Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia:

Organizatorzy

Organizatorzy