Program: Dzień 1

I edycja

16 listopada

Wzmacnianie kompetencji dydaktycznych osób prowadzących zajęcia, w tym w zakresie weryfikacji efektów uczenia się, nowoczesne metody dydaktyczne, indywidualizacja kształcenia, systemy zapewniania jakości kształcenia, działania projakościowe, dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia, problematyka tworzenia i modyfikacji nowoczesnych programów studiów.

Lokalizacje:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ),
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AM),
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP),
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF),
 • Politechnika Śląska (PŚl),
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM),
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE).

Blok 1

9.00 — 10.30

 • PANEL DYSKUSYJNY – wydarzenie stacjonarne, zamknięte
 • AWF – ul. Mikołowska 72a, Katowice, sala Senatu

Wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia AWF, władze Uczelni, zaproszeni goście.

 • POKAZ – wydarzenie stacjonarne, otwarte (dowolna liczba osób)
 • PŚl – kampus w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, Przestrzeń Innowacji i Kreatywności

Wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu. Pokaz Studenckich Kół Naukowych na Politechnice Śląskiej. Prezentują studenci.

 • SPOTKANIE – stacjonarne, zamknięte
 • SUM – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM),
  ul. Medyków 8b

Spotkanie wewnętrzne władz Uczelni i Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia SUM. Tematyka spotkania:
– Księga Procedur SUM – podsumowanie,
– Elektroniczny System Hospitator.

 • SPOTKANIE – stacjonarne, zamknięte
 • Spotkanie wewnętrzne Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pt. „Doskonalenie jakości kształcenia – wymagania i oczekiwania” – kampus PŚl w Gliwicach 
 • Spotkanie wewnętrzne Rady Kształcenia pt. „Doskonalenie jakości kształcenia poprzez stosowanie innowacyjnych form kształcenia” – kampus PŚl w Katowicach

Wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: Uczelniana Rada ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Rada Kształcenia.

 • WARSZTATY – stacjonarne/zdalne, zamknięte
 • UŚ – sale wskazane przez dyrekcje kierunków oraz MS Teams

Wydarzenie wewnętrzne Uniwersytetu Śląskiego dla nauczycieli nauczycielek akademickich. Link do ewentualnych spotkań w MS Teams uczestnicy otrzymają od dyrekcji kierunków.

 • PREZENTACJA – stacjonarne, otwarte (limit 50 osób)
 • – Centrum Dydaktyki, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala B.0.38

Educational (teacher) development often varies from institution to institution (or even by department!) as a result of different teacher needs, university strategy, and classroom environment, just to name a few. Furthermore, a simple search for resources in this area can bring up wildly different policies, workshops, programmatic ideas, and even research; all with valid reasoning and justification. So, where to begin when improving educational quality through teacher development? This discussion/presentation will highlight the evolving approach at the University of Groningen. Though our approaches are certainly not perfect and full of errors along the way, the main goal of this session is to simply share experiences, thoughts, and lessons learned as we show how we answer the key questions of: What is ”good” teaching? How do teachers develop? And in practice, what university teacher development programmes evolved to follow the literature-based answers to these questions? Examples will be provided, mostly from the ”University Teaching Qualification” all Dutch universities provide.

Blok 2

11.00 — 12.30

 • WYKŁAD – stacjonarne, otwarte (limit 200 osób), czas trwania: 45 minut.
 • PŚl – kampus w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, aula główna

Prezentacja Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej – Prelegent: dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚl

Ostatnimi czasy popularyzacja nauki stała się nie tylko ważnym elementem rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy – w sposób przystępny dla odbiorcy nienaukowego, merytorycznie wyjaśnia się trudne pojęcia, aby zachęcać do uczenia się –  lecz jest także chwytliwym hasłem, pod którym „przemyca się” upowszechnianie i reklamowanie wielu treści i aktywności, nie zawsze związanych z nauką i często słabo merytorycznie wyjaśnianych. Co więcej, ze względu na aktualne problemy i braki (w tym kadrowe) w zakresie edukacji formalnej wymaga się od popularyzacji nauki coraz więcej w zakresie wsparcia, a czasem swoistego rodzaju zastąpienia edukacji formalnej. W tym wykładzie chciałabym porozmawiać o tym, gdzie przebiega granica pomiędzy edukacją formalną i nieformalną, dlaczego tak ważne jest wyraźne wytyczenie tej granicy oraz co z tego wynika dla nauczycieli różnych poziomów kształcenia.

 
 • PANEL DYSKUSYJNY – stacjonarne, zamknięte
 • AWF – Katowice, ul. Mikołowska 72a, sala Senatu

Wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta:  Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, władze Uczelni, zaproszeni goście.

 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne, ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 20 osób)
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b

Uczestnicy wydarzenia otrzymają możliwość zapoznania się z działaniem symulatorów medycznych i udziału w zaproponowanym scenariuszu symulowanego zdarzenia.

Uczestnicy mogą zwiedzić CDiSM oraz zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauczania w edukacji medycznej.

 
 • WARSZTATY – stacjonarne / zdalne /  zamknięte 
 • UŚ –  kampus w Katowicach, sale wskazane przez dyrekcje kierunków oraz MS Teams

     ↓

Wydarzenie wewnętrzne Uniwersytetu Śląskiego dla nauczycieli i nauczycielek akademickich. Link do ewentualnych spotkań w MS Teams uczestnicy otrzymają od dyrekcji kierunków.

 • WARSZTATY –  wydarzenie stacjonarne, zamknięte
 • UŚ – Centrum Dydaktyki, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala nr B.0.21
 • wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie z UŚ (limit 20 osób).

Niezależnie od tego, na którym etapie ścieżki kariery edukacyjnej jesteś – zawsze warto krytycznie przyjrzeć się swojej praktyce dydaktycznej. W najlepszym razie wypowiedź dydaktyczna daje jasny i niepowtarzalny portret autora jako nauczyciela – jest to rodzaj dydaktycznego selfie. Tu i ówdzie oświadczenia dydaktyczne stają się coraz ważniejszą częścią procesów zatrudniania i kadencji. I nawet jeśli ta formalność nie jest oficjalnie wymagana, są one również skutecznymi działaniami, które pomogą Ci jasno i spójnie skonceptualizować Twoje podejście edukacyjne – Twoją filozofię nauczania. Dowiedz się, jakim celom służy wypowiedź dydaktyczna i co powinna zawierać. Zrób dydaktyczne selfie!
 
 • WARSZTATY – wydarzenie stacjonarne, zamknięte
 • wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie z UŚ (limit 20 osób)
 • UŚ – Centrum Dydaktyki, Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala nr B.1.35

Celem prezentacji jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją podejścia badawczego do wdrażania nowych form kształcenia w szkolnictwie wyższym. Zaawansowane techniki UX, takie jak śledzenie wzroku i próbkowanie emocji, zostaną omówione wraz z przypadkami użycia

 
 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne, zamknięte
 • wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie z UŚ 
 • UŚ – Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala B.0.38
 
dr Magdalena Wołek, dr Agata Zygmunt
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wstępne wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, ukierunkowanego na diagnozę kształcenia na studiach pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badania zostały zrealizowane w różnych grupach respondentów, obejmujących zarówno osoby studiujące, jak i pracujące na Uniwersytecie. Celem badań było poznanie opinii społeczności akademickiej na temat doświadczeń związanych ze studiowaniem i z pracą dydaktyczną, jak również szeroko rozumiana ewaluacja programów różnych kierunków studiów.
 
 • WARSZTATY – wydarzenie stacjonarne, otwarte (limit 30 osób)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3, s. 233A
 
dr Agnieszka Put, mgr Adrian Marcinkowski
 

Blok 3

13.30 — 15.00

 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne, ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 200 osób)
 • PŚl – kampus w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Krasińskiego 8, aula główna

dr inż. Marzena Podgórska
dr Anna Waligóra
dr inż. Dariusz Buchczik

Zagadnienia będą dotyczyły PBL realizowanych na Politechnice Śląskiej, ich historii, motywów realizacji projektów oraz atrakcyjności tej metody kształcenia. Zostanie również przedstawiona organizacja PBL w ramach projektu PO WER, a także PBL z punktu widzenia studenta oraz prowadzącego.

 Panel dyskusyjny – wybrane i zrealizowane PBL w PŚl:

 1.  Metody symulacji tłumu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. 
 2.  Symulacje zderzeń offsetowych samochodów osobowych.
 3.  Recycling elementów przemysłowych w przemyśle motoryzacyjnym GOZ. 
 4.  Innowacyjny układ sterowania panelem fotowoltaicznym.
 5.  Architektoniczny upcycling w teatrze – projekt eksperymentalnej scenografii z materiałów wtórnych. 

W podsumowaniu przedstawione zostaną statystyki realizacji, ciekawostki, interesujące kategorie projektów, perspektywy oraz promocja kolejnej edycji PBL, a także współpraca i promocja zagraniczna EURECA-PRO.

 
 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne, ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 20 osób)
 • SUM – kampus w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b

Uczestnicy wydarzenia otrzymają możliwość zapoznania się z działaniem symulatorów medycznych i udziału w zaproponowanym scenariuszu symulowanego zdarzenia.

Uczestnicy mogą zwiedzić CDiSM oraz zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauczania w edukacji medycznej.

 
 • SEMINARIUM/WARSZTATY – wydarzenie stacjonarne, zamknięte
 • AWF – ul. Mikołowska 72a, Katowice, sala Senatu
 • wydarzenie wewnętrzne konsorcjanta: Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, władze Uczelni, zaproszeni goście.
 • WARSZTATY/SEMINARIUM – wydarzenie stacjonarne, ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 50 osób)
 • prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski
 • UŚ – Wydział Humanistyczny, ul.Uniwersytecka 4, Katowice,B.0.21
 
dr Marta Mamet-Michalkiewicz
 
The aim of the seminar is to discuss and improve the skills of presentation and communication with recipients based on selected strategies of public speaking. The seminar will be a workshop, emphasizing the development of verbal and non-verbal communication skills, assertiveness, influencing techniques, the ability to effectively achieve goals and deal with stage fright.

 

 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne/hybrydowe, ogólnodostępne dla wszystkich uczestników Kongresu (limit 50 osób)
 • UŚ – Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, B.1.34
 
In most universities course evaluations are common practice, mostly using questionnaires for students. However, there are many problems with these evaluations like lack of response and the results are often flawed. Based upon student data that universities already collect, learning analytics can sometimes provide better answers. But how to organize that in a university? I will present how we are trying, struggling and progressing and discuss what could be good (and probably also bad) solutions.
 
 • PREZENTACJA – wydarzenie stacjonarne,  ogólnodostępne albo zamknięte dla studentów UE,
 • ul. Bogucicka, UE Katowice

Blok 4

15.30 — 17.00

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 20 osób)
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b, Katowice

Uczestnicy wydarzenia otrzymają możliwość poznania działania symulatorów medycznych i udziału w zaproponowanym scenariuszu symulowanego zdarzenia.

 

Równocześnie Uczestnicy mogą zwiedzić CDiSM oraz zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauczania w edukacji medycznej.

 • DEBATA wydarzenie hybrydowe, zamknięte
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydarzenie wewnętrzne Uniwersytetu Ekonomicznego. Ewentualny link do wydarzenia organizatorzy prześlą bezpośrednio do pracowników UE.

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 50 osób), Uniwersytecka 4, Katowice, budynek Wydziału Humanistycznego, B.1.35 

– dr Emre Erol

This presentation discusses the relationship between the educational philosophy and the operational side of the core curriculum systems in higher education. Building on more than twenty years of experience at Sabancı University (Istanbul, Turkey), the presentation will discuss how common courses are selected, designed and taught under the challenges of the ever-changing world of science, job market and academia with sustainable management of the human capital. The aim is to discuss how particular design choices create particular human capital management advantages or shortcomings and how our choices must take into consideration pre-existing norms and systems of educational ecosystems that we operate. 

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 50 osób)
 • Uniwersytecka 4, Katowice, budynek Wydziału Humanistycznego, B.1.36

– prof. Yuki Kaneko

I will first introduce the learner-centered approach and design we use in the 2-semester interdisciplinary science course that is a part of our core curriculum for freshman students.  Then as much as the time allows, I would like to give a short active-learning demo with an example group discussion and/or problem solving.  I will wrap up with a discussion on student response, benefits and challenges of this approach.

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 50 osób)
 • Uniwersytecka 4, Katowice, budynek Wydziału Humanistycznego, B.1.33

– dr Marloes Cornelissen 

Teaching World History as a discussion of the human experience of the past and the present through a tool box of theoretical approaches. Skills students achieve during our 2-semester long course include analytical thinking, critical reading, historical thinking and academic writing in English. To this end, a selection of primary sources and secondary sources are used in student-centered exercises to discuss historical content and to facilitate the acquisition of above-mentioned skills. In order to achieve this, scholars from various disciplinary backgrounds cooperate with English language instructors.

 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 30 osób)
 • Czas trwania: 45 minut
 • Start: godz. 15:30 (1 grupa), godz. 16:15 (2 grupa)
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, Galeria Wertykalna (zbiórka hol)

Wystawa “Przepływ. Dwa kierunki” ma miejsce w
czasie nieodległym od wystawy kończącej ubiegły rok akademicki i jest w pewnym
sensie jej przedłużeniem. Zaprezentowane zostaną prace osób studiujących
Malarstwo i Grafikę  na Wydziale Artystycznym. Od samego początku funkcjonowania tych dwóch kierunków w Akademii Sztuk Pięknych obserwować można dosyć swobodny przepływ pomiędzy tymi uczelnianymi reprezentacjami klasycznych mediów. Osoba studiująca Grafikę nierzadko okazuje się utalentowaną malarką lub malarzem, a ktoś, kto wybrał kierunek Malarstwo zaczyna ulegać fascynacji technikami graficznymi. Obie dziedziny sztuki wpływają na siebie wzajemnie, wpływają na siebie również dwa kierunki Wydziału Artystycznego. O czym opowiadają prace młodych artystów i artystek, czy ostatnie wydarzenia przedostają się do poetyk, którymi się posługują i jakie tendencje można zauważyć mając z nimi kontakt, zobaczyć będzie można wizytując wystawę w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zespół kuratorski / koordynacja: dr hab. Dominika Kowynia, prof. ASP, mgr Mikołaj Szpaczyński, ad. dr Michalina Wawrzyczek-Klasik, ad. dr Maciej Cholewa

 
 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu (limit 30 osób)
 • Start: godz. 15:30 (1 grupa), godz. 16:15 (2 grupa)
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, Sala Otwarta (zbiórka hol)
 
Projekt inspirowany jest zaobserwowaniem fal grawitacyjnych 14 września 2015 za pomocą detektora LIGO. Źródłem tych fal było połączenie dwóch czarnych dziur. Do połączenia doszło 1,3±0,6 miliarda lat temu. Z jednej strony inspirujące jest, że ludzie potrafią identyfikować tak odległe w czasie i przestrzeni obiekty. Z drugiej, do odkrycia doszło bardzo niedawno. Uważam, że pomimo popularnej narracji o naukowej i technologicznej potędze człowieka, jest jeszcze wiele rzeczy o których nie wiemy. Może jest ich nawet więcej, niż tych o których wiemy. 
 
Przestrzeń akwariów niejako symbolizuje horyzont obserwacji człowieka. Woda w wyniku fali powietrza, wzburza się w środku, czasem wylewa. Fale grawitacyjne dały ludziom “mały odprysk wody” poza horyzont obserwacji. Niemożliwe natomiast jest wylanie całej wody z akwarium za pomocą powietrza.
 
autor: Jakub Stelmach
kurator / koordynator wystawy: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
 • POKAZ FILMÓW, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu,
 • limit 100 osób, czas trwania: 1,5 h, start o 15.30,
 • Akademia  Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, Sala Kinowa (zbiórka hol)
 
Kiedy mówię jest teraz, nie później to eseje, etiudy i krótkie formy filmowe – sceny bez narracji łączącej, mikro opowieści o ludziach zaangażowanych w zwykłe czynności – obrazy ruchome przedstawiające duże i małe rzeczy, wydarzenia, myśli i uczucia. 
 
Na pokazie prezentujemy najnowsze projekty zrealizowane w Pracowni Działań Interdyscyplinarnych – obszar narracja wizualna i eksperyment filmowy prowadzonych przez Pawła Mendrka oraz Lesława Tetlę i Joannę Zdzienicką, ze wsparciem pedagogicznym i technologicznym Pawła Janickiego, Macieja Gryzełko, Łukasza Kowalskiego, Jacka Latonia, Dariusza Rzontkowskiego, Bartosza Toboły, Michała Wojtasika, Agaty Zalewskiej, Pracowni Scenografii prowadzonej przez Katarzynę Sobańską, Marcela Sławińskiego oraz Dominikę Żłobińską w partnerstwie ze Studentami i Studentkami 1-go roku Wydziału Realizacji Obrazu Filmowego i Telewizyjnego, Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego pod opieką artystyczną Pawła Chorzępy i Jerzego Łukaszewicza. 
 
koordynator pokazu: dr hab. Paweł Mendrek, prof. ASP
 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu 
 • limit 15 osób, czas trwania: ok. 30-45 minut, start o 16.00
 • Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Minus1.artspace (sala wystawowa na poziomie -1)
 
Patrzymy na to, co nas otacza, w czym tkwimy po same uszy. Żujemy gęste powietrze, wywalamy jęzory jak psy po gonitwie, zasłaniamy ciało przed żrącym słońcem, zaglądamy w portfele odkręcając gaz czy wodę, pytamy o schrony zamiast o sadzonki. 
 
W ramach pracowni „Projektów Kreatywnych” (Instytut Sztuk Plastycznych, Uniwersytet Śląski) zaczęłyśmy się zastanawiać czy i jak możemy używając sztuki zareagować skutecznie na zmiany środowiskowe. Pandemia odebrała nam przerwę w tym myśleniu. Wręcz dokręciła śruby i przyspieszyła rozważania. Podjęłyśmy decyzję o stworzeniu elementarza dobra wspólnego i trwania w obliczu zmian klimatycznych. Wojna w Ukrainie przewróciła kompletnie wyraz artystyczny tego co zaplanowałyśmy, ale pozostawiła ideę, a nawet ją wzmocniła. 
 
„Zbiornik elementarny” oparty na siatce maskującej, czyli wspólnej matrycy i setkach splotów wykonanych przez różnych ludzi ma nam dać poczucie połączenia spojrzeń, zawiązania relacji, wzajemnego wsparcia, utkanej z pojedynczych gestów silnej ochrony. 
 
Efekt wspólnego tworzenia od 4 maja do 11 października pozostawał w miejscu wyplatania. Słońce, ulewny deszcz, wiatr, ludzie, zwierzęta pracowały nad nim niezależnie od naszej woli. W Minus1.artspace ma pracować dalej na warunkach tegoż miejsca. 
 
– autorki: Magdalena Bieniek, Anna Cieślar, Emilia Gorbaczuk, Klaudia Króliczek, Maria Mroziak – Siąkała, Małgorzata Pieciukiewicz, Natalia Puda, Natalia Sitko, Jolanta Wałach
– kuratorka: dr hab. Joanna Wowrzeczka prof. UŚ
– koordynatorka: ad. dr Michalina Wawrzyczek-Klasik

 

 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu 
 • limit 30 osób, czas trwania: ok. 30-45 minut, start o 16.00
 • Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Galeria +, (sala wystawowa na poziomie +1)
 
Wystawa „Inny/ Obcy/Ten sam” ma stanowić próbę estetycznej i krytycznej refleksji twórczości Hansa Bellmera, którą kuratorzy projektu podejmują z perspektywy badań genderowych. Recepcja twórczości artysty, ewoluująca w kontekście przemian samej historii sztuki, stwarza przestrzeń do rozważań nad metamorfozą rozgrywającą się w kontrze do opresji heteronormatywnej kultury. W tym kontekście wystawa jest również okazją do prezentacji działań współczesnych artystek, podobnie jak autor słynnej lalki, podejmujących próby oswojenia monstrualnego wymiaru ciała i cielesności.
 
zespół kuratorski: ad. dr Roman Lewandowski, ad. dr Marta Lisok

Blok 1 – 4

9:00 – 17:00

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, otwarte (dowolna liczba osób)
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b, Katowice
 
Niepowtarzalna możliwość wejścia na wirtualną salę operacyjną bądź do gabinetu stomatologicznego dzięki zastosowaniu gogli VR.
 
Prezentacja rozwiązań dotyczących zastosowania “wirtualnej rzeczywistości” w kształceniu kadry medycznej
 • POKAZ, wydarzenie stacjonarne, otwarte (dowolna liczba osób)
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b, Katowice

Pokaz Kół Naukowych działających w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezentacje studentów w zakresie prowadzonych przez nich badań oraz grantów.

 • PREZENTACJA, wydarzenie stacjonarne, otwarte (dowolna liczba osób)
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b, Katowice

 

Prezentacja cyklu szkoleń dedykowanych nauczycielom akademickim Uczelni, dotyczących kompetencji miękkich. Szkolenia w przeważającej mierze dotyczą rozwijania indywidualnych umiejętności szkolonych osób, a ich celem jest podniesienie zdolności np. efektywnej komunikacji, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy też negocjacji.

 • WYSTAWA, wydarzenie stacjonarne, otwarte (dowolna liczba osób)
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach (CDiSM), ul. Medyków 8b, Katowice

 

Wystawa wybranych zdjęć z albumu “Oczy pandemii”, przedstawiającego 24-godzinną pracę Szpitala Tymczasowego w Pyrzowicach. Prezentowane zdjęcia odsłaniają kulisy pracy studentów wolontariuszy i medyków Uczelni w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Autorką zdjęć jest Wiktoria Kot, fotograficzka znana z licznych nagradzanych realizacji. Artystka spędziła długie godziny w Szpitalu Covidowym w Pyrzowicach, by udokumentować heroiczną walkę medyków i studentów wolontariuszy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w tych trudnym okresie.

Blok 5

17.30 — 19.00

 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu 
 • limit 15 osób, czas trwania: ok. 30-45 minut, start o 17.30
 • Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Minus1.artspace (sala wystawowa na poziomie -1)
 
Patrzymy na to, co nas otacza, w czym tkwimy po same uszy. Żujemy gęste powietrze, wywalamy jęzory jak psy po gonitwie, zasłaniamy ciało przed żrącym słońcem, zaglądamy w portfele odkręcając gaz czy wodę, pytamy o schrony zamiast o sadzonki. 
 
W ramach pracowni „Projektów Kreatywnych” (Instytut Sztuk Plastycznych, Uniwersytet Śląski) zaczęłyśmy się zastanawiać czy i jak możemy używając sztuki zareagować skutecznie na zmiany środowiskowe. Pandemia odebrała nam przerwę w tym myśleniu. Wręcz dokręciła śruby i przyspieszyła rozważania. Podjęłyśmy decyzję o stworzeniu elementarza dobra wspólnego i trwania w obliczu zmian klimatycznych. Wojna w Ukrainie przewróciła kompletnie wyraz artystyczny tego co zaplanowałyśmy, ale pozostawiła ideę, a nawet ją wzmocniła. 
 
„Zbiornik elementarny” oparty na siatce maskującej, czyli wspólnej matrycy i setkach splotów wykonanych przez różnych ludzi ma nam dać poczucie połączenia spojrzeń, zawiązania relacji, wzajemnego wsparcia, utkanej z pojedynczych gestów silnej ochrony. 
 
Efekt wspólnego tworzenia od 4 maja do 11 października pozostawał w miejscu wyplatania. Słońce, ulewny deszcz, wiatr, ludzie, zwierzęta pracowały nad nim niezależnie od naszej woli. W Minus1.artspace ma pracować dalej na warunkach tegoż miejsca. 
 
– autorki: Magdalena Bieniek, Anna Cieślar, Emilia Gorbaczuk, Klaudia Króliczek, Maria Mroziak – Siąkała, Małgorzata Pieciukiewicz, Natalia Puda, Natalia Sitko, Jolanta Wałach
– kuratorka: dr hab. Joanna Wowrzeczka prof. UŚ
– koordynatorka: ad. dr Michalina Wawrzyczek-Klasik
 • WYSTAWA z oprowadzaniem kuratorskim, wydarzenie stacjonarne 
 • wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich uczestników kongresu 
 • limit 30 osób, czas trwania: ok. 30-45 minut, start o 17.30
 • Rondo Sztuki, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Galeria +, (sala wystawowa na poziomie +1)

Wystawa „Inny/ Obcy/Ten sam” ma stanowić próbę estetycznej i krytycznej refleksji twórczości Hansa Bellmera, którą kuratorzy projektu podejmują z perspektywy badań genderowych. Recepcja twórczości artysty, ewoluująca w kontekście przemian samej historii sztuki, stwarza przestrzeń do rozważań nad metamorfozą rozgrywającą się w kontrze do opresji heteronormatywnej kultury. W tym kontekście wystawa jest również okazją do prezentacji działań współczesnych artystek, podobnie jak autor słynnej lalki, podejmujących próby oswojenia monstrualnego wymiaru ciała i cielesności.
 
zespół kuratorski: ad. dr Roman Lewandowski, ad. dr Marta Lisok
 • RECITAL FORTEPIANOWY Tomasz Ritter
 • AKADEMIA MUZYCZNA W KATOWICACH, Sala koncertowa godz. 19.00
 • limit 300 osób

Organizatorzy