Komitet honorowy

I edycja

 • prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • dr Paweł Kuch, po Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przewodniczący Ogólnopolskiej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia
 • mgr inż. Jarosław Olszewski, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • dr hab. Marcin Pałys, prof. Uniwersytet Warszawskiego, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
 • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Organizatorzy