Komitet honorowy

III edycja

  • prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  • prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
  • prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich