Program

III edycja

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia odbędzie się w dniach 23–25 października 2024 w formule stacjonarnej w Katowicach

23 października

Innowacje dydaktyczne w międzynarodowym kampusie

24 października

Wspólnoty uczące się w kontekście umiędzynarodowienia i innych wyzwań edukacyjnych

25 października

Mobilności członkiń i członków społeczności akademickiej jako klucz do umiędzynarodowienia