Rada ds. jakości kształcenia

II edycja

Rada ds. jakości kształcenia funkcjonuje w ramach Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia. Tworzy ją grono ekspertów i specjalistów odpowiedzialnych za zapewnianie jakości kształcenia, w tym na projektowaniu, realizacji i analizie przedsięwzięć służących doskonaleniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Członkami zespołu są osoby reprezentujące katowickie uczelnie-uczestników programu “Kampus Silesia”.

Działania zespołu obejmują systematyczną analizę i projektowanie działań doskonalących polityki, w tym kulturę jakości kształcenia, programy, działania, narzędzia monitorowania jakości kształcenia oraz analizę procedur akredytacyjnych krajowych i międzynarodowych w uczelniach wyższych. Zadania Zespołu mieszczą się w konsultacyjno – programowym zakresie działalności Kongresu.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

  • dr hab. Jolanta Skutnik

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (AM)

  • prof. dr hab. Wanda Palacz

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)

  • dr hab. Anna Kmita

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (AWF)

  • dr Monika Marszołek

 

Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚl)

  • dr inż. Tomasz Rusek

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM)

  • dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, prof. SUM

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

  • dr Krzysztof Niestrój, prof. UE