Komitet honorowy

II edycja

 • prof. dr hab. Władysław Szymański, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Przewodnicząca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • dr Anna Budzanowska, Champion ESOF 2024, Pełnomocnik ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • dr Wioletta Husar-Poliszuk, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • mgr inż. Michał Klimczyk, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia KRUP
 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego
 • ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych