O Kongresie

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia to nowa inicjatywa corocznych spotkań poświęconych problematyce jakości kształcenia. Przyświecającym nam celem jest wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw, praca zespołowa nad ciągłym udoskonalaniem jakości kształcenia.

Obszary tematyczne

Tematyka kongresu jest szeroka – obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące systemów zapewnienia jakości kształcenia, monitorowania jakości kształcenia, akredytacji, umiędzynarodowienia kształcenia, rozwoju kompetencji dydaktycznych, kształcenia zdalnego.

 

Rejestracja uczestników

W trakcie kongresu spotkają się osoby studiujące, nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie, osoby kreujące i organizujące dydaktykę akademicką, a także osoby odpowiedzialne za monitorowanie jej jakości. Większość wydarzeń w trakcie kongresu będzie miała charakter otwarty także dla osób spoza instytucji organizujących (po uprzedniej rejestracji).

Zapraszamy do kontaktu

Biuro organizacyjne Kongresu ICEQ:
e-mail: kontakt@iceq.pl

Dyrektorka Organizacyjna Kongresu ICEQ
mgr Magdalena Stryja
magdalena.stryja@us.edu.pl
tel. 32 359 16 55 | kom. 507 096 756
e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

Dyrektorka ds. Promocji Kongresu ICEQ
mgr Ewelina Sporysz
tel. 32 359 13 21 | kom. 781 820 084
e-mail: ewelina.sporysz@us.edu.pl

Organizatorzy